1396/11/09
مسابقات انتخابی پسران استان تهران پنج شنبه برگزار می شود
  نسخه چاپی
مسابقات انتخابی پسران استان تهران پنج شنبه برگزار می شود

مسابقات انتخابی پسران استان تهران جهت حضور در مسابقات انتخابی تیم های ملی سنین پایه 12بهمن ماه برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی هیئت کاراته استان تهران، با توجه به بخشنامه ارساللی از سوی فدراسیون کاراته و تغییر شرایط سنی شرکت کنندگان در رده های سنی پایه، به منظور گزینش نفرات برتز جهت حضور در رقابتهای انتخابی تیمهای ملی، مسابقات انتخابی پسران استان روز 5شنبه 12بهمن ماه در سالن شهید کبکانیان استان تهران برگزار خواهد شد.

این رقابتها در 3گروه سنی نوجوانان، جوانان و امید در 3بخش کاتا انفرادی، کاتا تیمی و کومیته برگزار خواهد شد و نفرات برتر باتوجه به سهمیه استانم جواز حضور در رقابتهای انتخابی تیم ملی را کسب خواهند کرد.

شرایط سنی مسابقات کاتا و کومیته انفرادی:

**نوجوانان /
متولدین 20/2/1383 لغایت 21/2/1381

**جوانان /
متولدین 20/2/1381 لغایت 21/2/1379

**امید /
متولدین 20/2/1379 لغایت 21/2/1376

*****اوزان مسابقات کومیته:
نوجوانان: 52-، 57-،63-، 70-، 70+
جوانان: 55-،61-، 68-، 76-، 76+
امید: 60-، 67-، 75-، 84-، 84+

شرایط سنی مسابقات کاتا تیمی:
متولدین 20/2/1383 لغایت 21/2/1379

واجدین شرایط شرکت در این رقابتها تا پایان وقت اداری روز 4شنبه 11بهمن ماه مهلت دارند جهت ثبت نام به دفتر هیئت کاراته استان تهران مراجعه نمایند، در روز مسابقات امکان ثبت نام وجود نخواهد داشت.

شماره تماس هیئت کاراته استان تهران:
88825655 و 88308902

هیئت کاراته استان تهران 1398