1396/10/28
آغاز ثبت نام کلاسهای مربیگری درجه یک، دو و سه در تهران
  نسخه چاپی
آغاز ثبت نام کلاسهای مربیگری درجه یک، دو و سه در تهران

ثبت نام دوره های مربیگری درجه 1و2و3 از روز شنبه 30دی ماه در دفتر هیئت کاراته استان تهران آغاز خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی هیئت کاراته استان تهران، واجدین شرایط شرکت در این دوره تا پایان بهمن ماه مهلت دارند با در دست داشتن اصل و کپی مدارک برای ثبت نام به دفتر هیئت کاراته استان تهران مراجعه نمایند.

ضمنا خاطر نشان می سازد با توجه به فرایند الکترونیکی شدن ثبت نام دوره های آموزشی، شرکت کنندگان در این دوره می بایست نسبت به دریافت کد الکترونیک از سامانه ملی کاراته بر روی وبسایت فدراسیون اقدام نموده و صفحه پرینت کد رهگیری (الزاما در قسمت مربیگری) را هنگام ثبت نام تحویل دهند.

همچنین با توجه به محدودیت ظرفیت کلاسها و ثبت نام به صورت سیستمی،در صورت تکمیل ظرفیت پیش از پایان زمان مقرر، امکان ثبت نام وجود نخواهد داشت و هیچ گونه نواقصی مدارک قابل قبول نبوده و ثبت نام نهایی منوط به ارائه کامل تمامی مدارک ذیل می باشد:

****درجه سه:
•پرینت کد رهگیری ثبت نام در سامانه ملی کاراته / قسمت مربیگری
•کپی شناسنامه / کارت ملی
•کپی کارت بیمه ورزشی
•کپی حکم کمربند حداقل دان 2
•کپی آخرین مدرک تحصیلی حداقل دیپلم / گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان
•کپی کارت پایان خدمت برای آقایان و یا گواهی اشتغال به تحصیل
•عکس دو قطعه الزاما 3در4 با زمینه سفید
•داشتن معرفی نامه از هیئت کاراته شهرستان یا سبک مربوطه

****درجه دو:
•پرینت کد رهگیری ثبت نام در سامانه ملی کاراته / قسمت مربیگری
•تمامی مدارک فوق
•کپی حکم کمربند حداقل دان 3
•کپی حکم مربیگری درجه 3 با سنوات 3 ساله

****درجه یک:
•پرینت کد رهگیری ثبت نام در سامانه ملی کاراته / قسمت مربیگری
•تمامی مدارک فوق
•کپی حکم کمربند حداقل دان 4
•کپی حکم مربیگری درجه 2 با سنوات 4 ساله