1396/10/20
برنامه برگزاري رقابتهاي كاراته قهرماني كشور رده هاي پايه
  نسخه چاپی
برنامه برگزاري رقابتهاي كاراته قهرماني كشور رده هاي پايه

كميته مسابقات فدراسيون كاراته جدول زماني برگزاري رقابتهاي قهرماني كشور رده هاي پايه را اعلام كرد.

به گزارش روابط عمومی هیئت کاراته استان تهران و به نقل از سايت فدراسيون كاراته، پيكارهاي انتخابي تيم ملي رده هاي سني نوجوانان، جوانان و اميدهاي پسران طي روزهاي 27 تا 29 دي ماه و رقابتهاي دختران در روزهاي 4 تا 6 بهمن ماه در استان اصفهان برگزار شود كه اين
مسابقات در دو بخش كاتا انفرادي وتيمي و كوميته انفرادي خواهد بود.

كميته برگزاري مسابقات جدول جديد برگزاري رقابتها را با اندكي تغيير به شرح ذيل اعلام كرد:

در بخش دختران/
كاتا و كوميته انفرادي اميد روز چهارشنبه 4 بهمن ماه
اوزان اميد 50-، 55-، 61-، 68-، 68+ كيلوگرم

كاتا و كوميته انفرادي نوجوانان روز پنجشنبه 5 بهمن ماه
اوزان نوجوانان 47-، 54- و 54+كيلوگرم

كاتا انفرادي، تيمي و كوميته انفرادي جوانان روز جمعه 6 بهمن ماه
اوزان جوانان 48-، 53-، 59- و 59+ كيلوگرم


در بخش پسران/
كوميته انفرادي اميد روز چهارشنبه 27 دي ماه
اوزان اميد 55-، 60-، 67-، 75-، 84- و 84+ كيلوگرم
كاتا و كوميته انفرادي نوجوانان روز پنجشنبه 28 دي ماه
اوزان نوجوانان 52-،57-،63-، 70- و 70+ كيلوگرم

كاتا انفرادي اميد وكاتا تيمي، انفرادي و كوميته انفرادي جوانان روز جمعه 29 دي ماه
اوزان جوانان 55-، 61-، 68-، 76- و 76+ كيلوگرم


يك كيلوگرم ارفاق وزني براي اين مسابقات در نظر گرفته شده است.

در مسابقات كاتاي تيمي و انفرادي شركت كنندگان بايد توكويي كاتا(كاتاي اختياري) و در كاتاي تيمي، تيم هاي راه يافته به فينال و ديدار رده بندي بونكاي كاتا را بايد اجرا كنند.

شركت در مسابقات آزاد بوده و محدوديت شركت كننده براي استان ها وجود ندارد.

اعضاي تيم ملي اعزامي به مسابقات قهرماني آسيا در قزاقستان و قهرماني جهان در اسپانيا ملزم به شركت در اين مسابقات نيستند.

هیئت کاراته استان تهران 1397