1396/07/29
همایش بزرگ تحکیم ارتباط خانواده با ورزش همگانی
  نسخه چاپی
همایش بزرگ تحکیم ارتباط خانواده با ورزش همگانی

در هفته تربیت بدنی و ورزش همایش بزرگ تحکیم ارتباط خانواده با ورزش همگانی با هماهنگي کمیته همگانی فدراسیون کاراته وهیات کاراته استان تهران در پارک یاس فاطمی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هیئت کاراته استان تهران، فرهاد جلیلیان، رییس کمیته همگانی فدراسیون کاراته در همين ارتباط به سايت فدراسيون كاراته گفت: از سوی شرکت فاضلاب تهران به چند صد نفر از خردسالان ونوجوانان زیر ۱۴ سال حاضر در همایش، کتب و وسایل بازی آموزشی مبنی بر استفاده درست از آب اهدا گردید.

جلیلیان همچنین گفت: در این همایش كه کوچکترین شرکت کننده۱۷ ماه و مسن ترین ۹۱ سال داشتند، مسابقاتی از جمله طناب کشی، طناب زدن و اجراي مراسم مهيج رزمي برگزار و به کلیه شرکت کنندگان در مسابقات هدایایی اهدا شد.