1398/04/11
برترین های المپیاد استعدادهای برتر پسران پایتخت معرفی شدند
  نسخه چاپی
برترین های المپیاد استعدادهای برتر پسران پایتخت معرفی شدند

به گزارش روابط عمومی هیئت کاراته استان تهران، رقایت انتخابی المپیاد استعدادهای برتر پسران استان به منظور گزینش نفرات برتر و تشکیل اردوهای آماده سازی، روز جمعه 7 تیر ماه با حضور 194 کاراته کا در سالن مرکز آموزش کاراته مجموعه ورزشی شهید کبکانیان تهران برگزار شد و در پایان تیمها و نفرات برتر معرفی شدند.

در پایان این رقابتها و در بخش تیمی، اسلامشهر با 3طلا، 5نقره و 10برنز عنوان قهرمانی را بدست آورد، بهارستان با 3طلا، 1نقره و 1برنز دوم شد، جنوبغرب با 2طلا، 1نقره و 3برنز در جای سوم قرار گرفت، ورامین با 2طلا، 1نقره و 1برنز چهارم شد، قرچک و رباط کریم هر کدام با 2طلا و 1برنز مشترکا در جای پنجم ایستادند.شهر قدس با 1طلا، 1نقره و 2برنز ششم شد، شمالغرب با 1طلا و 2 برنز در جای هفتم ایستاد، ملارد با 3نقره و 4برنز هشتم شد، جنوبشرق 3نقره و 2برنز عنوان نهم را از آن خود کرد، شمالشرق با 1نقره و 1برنز دهم شد، شهریار با 3 برنز در جای یازدهم ایستاد و پیشوا با 1برنز دوازدهم شد.

رده سنی نونهالان

کاتا انفرادی/مقام اول: حمیدرضا محمودی(رباط کریم)، مقام دوم: آراد بابایی(اسلامشهر)، مقام سوم: بارمان صمیمی(شمال غرب) و فریمان قباخلو(پیشوا)


کومیته منهای 35 کیلوگرم /مقام اول: سبحان اخلاقی(اسلامشهر)، مقام دوم: محمد علی مصطفایی(جنوب شرق)، مقام سوم: علی اکبر عبداللهی(اسلامشهر) و امیر محمد احمد پور(ورامین)

کومیته منهای 38 کیلوگرم /مقام اول: جواد سلمانی(شهرقدس)، مقام دوم: محمد رجبی(ملارد)، مقام سوم: امیر محمد فاخری(اسلامشهر)و پارسا پیش پاره(شهرقدس)

کومیته منهای 42 کیلوگرم /مقام اول: محمد عرفان خوش عقیده(جنوب غرب)، مقام دوم: سید امیر حسینی(ورامین)، مقام سوم: یاسین خمامی(شهرقدس) و امیر محمد حبیب زاده(جنوب غرب)

کومیته منهای 46 کیلوگرم /مقام اول: امیر محمد عظیمی(جنوب غرب)، مقام دوم: علی محمدزاده(جنوب غرب)، مقام سوم: محمد مهدی خان آبادی(جنوب شرق) و حسین وفا(اسلامشهر)

کومیته منهای 50 کیلوگرم /مقام اول: ابوالفضل کرمی(بهارستان)، مقام دوم: امین شاکر(ملارد)، مقام سوم: نیما رمضانی (قرچک) و عرشیا عبدالملکی(ملارد)

کومیته منهای 55 کیلوگرم /مقام اول: آرمان شکوری(اسلامشهر)، مقام دوم: مهدی قمری(اسلامشهر)، مقام سوم: کیارش یادگاری(اسلامشهر) فر و مبین احمدی(شهریار)

کومیته به اضافه 55 کیلوگرم /مقام اول: امیر رضا عرب شیرازی(قرچک)، مقام دوم: مهران وحدت(ملارد)، مقام سوم: علیرضا محمد میرزا (بهارستان) و امیر مهدی جعفری(اسلامشهر)

رده سنی نوجوانان

کاتا انفرادی/مقام اول: محمد مهدی نقدی(رباط کریم)، مقام دوم: محمد اسمعیل نیا(شمال شرق)، مقام سوم مهدی اسمعیل نیا(شمال شرق) و علی عشقی نژاد(شمال غرب)

کومیته منهای 42 کیلوگرم /مقام اول: مرتضی نوبهاری(بهارستان)، مقام دوم: امیررضا صادق بیگی(اسلامشهر)، مقام سوم: سید محمد امین سادات(اسلامشهر) و امیر حسین صادقی(اسلامشهر)

کومیته منهای 48 کیلوگرم /مقام اول: محمدرضا احمدپور(ورامین)، مقام دوم: عرفان رحیم زاده(اسلامشهر)، مقام سوم: یاسین طالبی(جنوب غرب) و امیر مهدی خمس آبادی(ملارد)

کومیته منهای 52 کیلوگرم /مقام اول: عرفان ابراهیمی (شمال غرب)، مقام دوم: علی اصغر پورقنبر(اسلامشهر)، مقام سوم: علی اصغر محسنی(جنوب غرب) و امیرعباس اکابری(اسلامشهر)

کومیته منهای 57 کیلوگرم /مقام اول: ابوالفضل روشنفکر(ورامین)، مقام دوم: شهرام جوانمرد منش(شهرقدس)، مقام سوم: مهدی گلی خطیر(اسلامشهر) و امیر عباس بیگ محمدلو(شهریار)

کومیته منهای 63 کیلوگرم /مقام اول: حامد صفری(اسلامشهر)، مقام دوم: محسن دانه(بهارستان)، مقام سوم: مهدی قادری (اسلامشهر)و فربد بهادری(شهریار)

کومیته منهای 70 کیلوگرم /مقام اول: محمد سروش محمدی(قرچک)، مقام دوم: ابوالفضل قاسمی(جنوب شرق) ، مقام سوم: علی عشقی(رباط کریم) و علی شیخی(ملارد)

کومیته به اضافه 70 کیلوگرم /مقام اول: مصطفی غلامی(بهارستان)، مقام دوم: محمد ماهان آقایی(جنوب شرق)، مقام سوم: آرمین قلی پور(جنوب شرق) و محمدرضا محمدخانلو(اسلامشهر)