1398/02/03
جلسه نایب رئیس توایع هیئت با نماینده مجلس و مدیرکل حوزه ریاست سازمان مالیاتی کشور
  نسخه چاپی
جلسه نایب رئیس توایع هیئت با نماینده مجلس و مدیرکل حوزه ریاست سازمان مالیاتی کشور

به گزارش روابط عمومی هیئت کاراته استان تهران، در ادامه برگزاری جلسات ستادی متولیان کاراته پایتخت، ناصر سراوانی نایب رئیس توابع هیئت، با یار محمدی نماینده محترم مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی و دکتر کریمی مدیرکل حوزه ریاست سازمان امور مالیاتی کشور دیدار و گفتگو کرد.بر اساس این گزارش در این جلسه در خصوص همکاریهای حمایتی در زمینه توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای و همگانی کردن هنر رزمی کاراته بحث و تبادل نظر شد.

هیئت کاراته استان تهران 1398