1397/10/01
تقدیر فدراسیون کاراته از میزبانی استان تهران
  نسخه چاپی
تقدیر فدراسیون کاراته از میزبانی استان تهران

هیئت کاراته استان تهران 1398