1397/06/17
آیین نامه مسابقات بین المللی جام پایتخت / بانوان سبکهای کنترلی
  نسخه چاپی
آیین نامه مسابقات بین المللی جام پایتخت / بانوان سبکهای کنترلی

جهت دریافت بخشنامه مربوط به مسابقات بر روی فایل pdf کلیک نمایید.
دريافت فايل


هیئت کاراته استان تهران 1397